Các loại sự kiện thể thao từ thiện (phần 2)

Leo núi từ thiện

Leo núi cũng có thể được tổ chức như một sự kiện gây quỹ. Tại sự kiện leo núi từ thiện, những người tham gia leo núi sẽ quyên tiền cho một tổ chức cụ thể. Để tham gia, họ thường được yêu cầu đặt mục tiêu gây quỹ, có thể được là tiền túi của người tham gia hoặc bằng cách thu thập quyên góp.

Chèo thuyền gây quỹ

Nếu bạn là một người thích chèo thuyền, tổ chức sự kiện chèo thuyền gây quỹ có thể là ý tưởng hay ho cho bạn. Những người gây quỹ bằng thuyền buồm tổ chức dưới dạng các cuộc đua cạnh tranh và bạn có trách nhiệm thu thập các khoản đóng góp để đáp ứng các mục tiêu về phí tham gia và gây quỹ.

Thi bơi từ thiện

Những sự kiện thi bơi từ thiện bao gồm các cuộc tiếp sức hoặc bơi từ xa trên một khóa học mở rộng. Người bơi có thể tham gia bằng cách trả một khoản phí cố định hoặc đặt mục tiêu gây quỹ.

Cuộc đua xe đạp gây quỹ

Giống như một cuộc đua marathon, đua xe đạp cũng có thể tổ chức thành sự kiện gây quỹ. Như hầu hết các cuộc đua từ thiện khác, để gây quỹ thì người tham gia sẽ phải đóng góp một khoản tiền nhất định hoặc các nhà tài trợ sẽ quyên góp cho hành trình đạt được của người tham gia.

Chạy bộ gây qũy

Giải đấu bóng chuyền từ thiện

Các giải thi đấu bóng chuyền gây quỹ theo hai cách. Cách thứ nhất, các đội tham gia thường phải trả một khoản phí vào cửa, một phần trong số đó được chuyển trực tiếp đến tổ chức từ thiện. Thứ hai, một tổ chức có thể sử dụng giải đấu để gây quỹ bằng cách bán hàng hóa và nhượng quyền. Giải đấu cạnh tranh được tổ chức với một danh hiệu hoặc giải thưởng cho đội chiến thắng.