Với sức chứa 150.000 người, vận động Rungrado May Day của Triều Tiên trở thành sân vận động lớn nhất thế giới. Sân vận động ngày tháng năm (Rungrado May Day) hay sân vận động Rungrado ngày 1 tháng 5 (Rungrado 1st of May) nằm ở Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên. Sân vận động này