Năm 2020, dưới sự ảnh hưởng của Covid-19, quy mô LPGA tour đã phải thu nhỏ lại. Ban đầu dự kiến có 34 sự kiện nhưng sau đó chỉ còn 18 giải. Trong khi đo 2020 đáng ra là 1 năm với sự kiện bùng nổ bởi đây là năm đánh dấu sinh nhật lần